ลงทะเบียน

ผู้ใช้งาน
ข้อมูลทั่วไป
ใส่ชื่อร้านอาหารของคุณ
เช่น อาหารตามสั่ง/ชาบู/หมูปิ้ง/ข้าวแกง/ก๋วยเตี๋ยว/ขนมหวาน
ใส่รายการอาหาร หรือแนบลิงค์เมนูอาหารของคุณได้นะ!
สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ
สำหรับลูกค้าติดต่อสั่งซื้ออาหาร (1 เบอร์เท่านั้น)
หากไม่สามารถปักหมุดได้ ไม่ต้องห่วง! เราช่วยปักหมุดให้ภายหลัง
ใส่ Latitude Longitude ด้วยตัวเอง กดที่นี่
หากไม่มีหน้าร้าน ระบุโซนที่คุณให้บริการส่งอาหารได้เลย!
ใส่ @ร้านของคุณ (สำหรับ Official Account) ใส่ ~ร้านของคุณ (สำหรับไลน์ส่วนตัว)
ใส่เฉพาะชื่อที่อยู่บนลิงค์ เช่น https://www.facebook.com/foodies.th ให้ใส่ foodies.th เราจะเชื่อม Inbox ร้านของคุณให้!